Murphy in calculatoare

Un program face ceea ce îi ceri, nu ceea ce ai vrea tu sa-ti  facã.
Valoarea unui program este direct proportionalã cu greutatea listingului.
Complexitatea unui program va creste pâna va depasi capacitatea de întelegere a operatorului care trebuie sã lucreze cu el.
Descoperirea unei erori într-un program de calcul se face abia dupã ce programul a fost folosit câteva luni de zile.
Orice program de calcul ajuns în faza de rulare este depasit.
Orice program de calcul costa mai mult si necesita mai mult timp decât s-a considerat initial .
Daca un program este util, va trebui schimbat. Daca nu mai este util va trebui sa fie justificat.
Orice program se va extinde pentru a ocupa întreaga memorie disponibila a calculatorului.
Daca pentru introducerea corecta a datelor în calculator s-au prevazut o serie de teste, se va gasi un idiot ingenios care va descoperi o metoda de a introduce si date gresite.
Daca ai gasit doua erori într-un program, caut-o si pe a treia.
Calculatoarele pot gres, dar oamenii gresesc si mai mult.
Dupa ce eroarea gasita a fost corectata, se va constata ca de fapt nu a fost nici o eroare.
Orice sistem care depinde de fiabilitatea umana este nefiabil.
Erorile nedetectabile se prezinta într-o infinitate de forme, pe când cele detectabile sunt prin definitie în numãr finit.

Back to index page