Baraj I
Problema 1

Functii

Definim o "pereche" ca fiind formata din doua segmente de dreapta, date prin ecuatiile dreptelor suport y=a+x si y=b-x, unde x apartine intervalului [0,m].
Functia s(x)=min{a+x, b-x}, va fi definita pe intervalul [0,m] si va purta numele de limita minima a perechii.
Fie n perechi si s1(x),..,sn(x) limitele lor minime.
Sa se determine punctul x0 din intervalul [0,m] cu proprietatea ca u(x0) este valoarea minima a functiei u(x)=max{s1(x), s2(x), ..., sn(x)} definita pe intervalul [0,m].

Datele de intrare se gasesc in fisierul functii.in sub forma urmatoare:
n    - numar natural (1<=n<=1000) , reprezentand numarul de perechi
m    - numar intreg strict pozitiv reprezentand capatul drept al intervalului [0,m]
a1 b1
.....
an bn    - pe urmatoarele n linii, cate doua numere ai si bi reale cu cel mult trei zecimale, despartite printr-un spatiu, reprezentand coeficientii fiecarei perechi.

Datele de iesire vor fi scrise pe o singura linie in fisierul functii.out sub forma urmatoare:
x0 u(x0)    - doua numere reale cu trei zecimale separate printr-un spatiu avand semnificatia din enunt.

Observatii :
- Datele de intrare sunt corecte.
- Eroarea admisa pentru cele doua numere din fisierul de iesire este +(-)0.005

Exemplu 1
functii.in
2
80
-10.678 10.32
-40 70.000
functii.out
25.160  -14.840

Exemplu 2
functii.in
2
-10 10
-40 70
functii.out
25.000  -15.000

Timp de executie maxim pe test: 4 secunde
Punctaj maxim: 50 puncte.